برگزاری جلسات مجازی هیئت مدیره در شرایط همه گیری کرونا

برگزاری جلسات مجازی هیئت مدیره در شرایط همه گیری کرونا

با توجه به شرایط بوجود آمده ناشی از همه گیری کرونا و همچنین اهمیت تصمیم گیری در خصوص موضوعات مختلف شرکت، از بهمن ماه سال 1399 جلسات هیئت مدیره در شرکت صنایع شیمیایی سینا بصورت مجازی برگزار می گردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.